Tag

Miras

Ya Eski Mezopotamya’da Doğsaydınız?

Eski Mezopotamya’da çocuklar, soyun devamının sağlanması açısından Fazla kıymetliydi. Yaşadığı etrafa yararlı olacak bireyler olarak yetiştirilmek istenen çocukların eğitimi “tablet evi” olarak isimlendirilen okullarda gerçekleşiyordu. Aileleri tarafından ilahların hizmetine sunulabilen çocukların, borç karşılığında rehin alınması, kiralanması ya da satılması da mümkündü.