Tag

Kale

Rodop Dağlarında tarihin şahidi

Bulgaristan’ın güneyindeki Asen Kalesi, M.Ö. 5 yüzyıla kadar uzanan tarihinde birçok Sefer el değiştirirken, 15. yüzyılda Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid’in oğulları ortasındaki saltanat uğraşına de Şahit oldu.