Geçmişimiz için bir gelecek inşa edeceğiz

Casinolar, Genel, Her Şey Dahil Tatiller, Lüks Oteller, Lüks Plajlar, Otel Değerlendirmeleri, Tatil Rotası Nis 04, 2023 Yorum Yok

Aykut Ferah/ Milliyet Arkeoloji Proje Danışman- değerli Milliyet Arkeoloji Mecmuası Okurları;

Ülkemizin Derhal derhal tamamını tesir altına Meydan Değerli zelzele nesilleri ve çoklu afet riskleri sebebiyle, tarih boyunca yapılar, anıtlar ve birçok doğal varlık, en başta da yer sarsıntıları olmak üzere, doğal yahut insan kaynaklı sayısız afetlerden Dolayı ziyan görmüş, yıkılmış, kayıplar vermiş ve Kıymetli bir kısmı da tekrar inşa edilmek zorunda kalmıştır. bütün bu afetlerin en yıkıcı tesirleri Özellikle yerleşim alanlarında görülmekte, maddi ve manevi telafisi Fazla güç olan Aka kayıplara yol açmaktadır. Bu kayıplar içinde insan canından sonra elbet yerine konulması neredeyse imkânsız olan en Kıymetli değer ise kültürel mirasımızdır. Uygarlıkların yaşar kalmasının izleri olan kültür varlıkları ve etraf, insanlığın hafızasını oluşturan somut ve soyut bedellerin bütünü olan kültürel mirasın bileşenleri ve bütün kıymetleri ömrümüze derinlik ve zenginlik katmakta, geleceğin şekillenmesinde toplumların ortak devinim noktalarını oluşturmaktadır. Bu nedenle Özellikle afete maruz kalan bölgelerde afet idaresi kapsamında yapılacak çalışmalar, kültürel mirasın varlığını tehdit eden yıkıcı tesirlerin Denetim altına alınmasında hayati Ehemmiyet taşımaktadır.

Önemli adımlar

Kültür ve Turizm Bakanlığımızın sarsıntıdan etkilenen 11 vilayetteki kültür varlıklarının hasarlarının tespitine ait çalışmalara Vakit kaybetmeden başlamış olması, sarsıntılardan etkilenen vilayetlerimizde bulunan 29 müzemizde ise Ufak hasarlar olmakla Bir arada büsbütün fiziki bir yıkımın olmaması, mülkiyeti halk ya da Özel olmasına bakılmaksızın bütün tescilli kültür varlıklarının korunmalarının sağlanması da ülkemiz ismine epeyce değerlidir. Bakanlık tarafından ayrıyeten uzmanlar tarafından oluşturulacağı açıklanan “Afet Bölgesi Hafriyat Başkanlığı” ve alanında uzman bütün üniversitelerin istekli olarak çalışmalara dâhil edilmesi ayrıyeten değerli bir adımdır. Vakıflar genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kurum bünyesinde yer Meydan ve zelzele bölgelerinde hasar görmüş, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Muhafaza Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarıyla alakalı bakım, tamir, yaşatma, röleve, onarım ve restitüsyonların yapılmasında her türlü ayni-nakdi bağış ile yardımlar ve harcamaların yüzde 100’ünün vergi matrahından düşürüleceği konusunda bilgi verilmiş ve bu bağlamda Özel bölümün de değerli katkılarının önü açılmıştır. Türkiye, kültürel miras açısından üniversal seviyede zenginlik ve çeşitliliğe sahip bir ülkedir. Bu durum, ülkemize ve her birimize ayrıyeten milletlerarası seviyede de bir mesuliyet yüklemektedir. Kültürel miras en başta toplumumuza ortak geçmişimizi anlatan, birlik ve dayanışma hislerimizi güçlendiren, tarih boyunca biriktirdiğimiz tecrübelerin ve geleneklerin devamlılığını, geleceğin gerçek kurulmasını sağlayan kıymet biçilemez bir hazinedir. Ona miras niteliğini veren kozmik pahaların yanında gençlerimize de birçok öğrenme ve gelişme fırsatları sunar, insanımıza hoş hisler ve sıcak anılar yaşatır, içimizdeki Ebedi yaratıcılık ve keşfetme dürtüsünü besler, dünyaya ve hayata bakışımıza derinlik katar. El birliğiyle, dayanışmayla yüzyılın felaketinden etkilenen bölgelerimizde “Geçmişimiz için bir gelecek” inşa etmek, kültürel mirasımızın korunması ile ilgili çalışmaları bütüncül bir yaklaşımla ele almak ve geçmiş jenerasyonların üretmiş olduğu pahaların istikbal nesillere aktarılması günümüz bireyleri için bir vazife olmasının yanında bu ruhun yeni jenerasyonlara kazandırılması da Ulusal bütünlüğümüz için Ehemmiyet taşımaktadır. Zelzelenin birinci anından beri yardıma koşan resmi kuruluşlar, sivil cemiyet örgütleri, gönüllüler, takviyeye gelen yabancı takımlara ve bölgede çalışmalara dayanak veren herkese minnettarız. Kaybettiğimiz bütün canlar için Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, bütün yakınlarına ve vatandaşlarımıza sabır diliyorum. Türkiye olarak acılarımızı daima Bir arada saracak ve zelzeleden etkilenen kadim uygarlıkların yerleşkesi kentlerimizi daima birlikte, el ele yine inşa edeceğiz.

 

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir