Daha yaşanabilir dünya yolunda önemli bir başlangıç: Çocuklar için felsefe eğitimi

Casinolar, Genel, Her Şey Dahil Tatiller, Lüks Oteller, Lüks Plajlar, Otel Değerlendirmeleri, Tatil Rotası May 22, 2023 Yorum Yok

Ayperi Tuğçe Aybar | ayperi.tugce@gmail.com- Çocuk; düşünen, hassas bir birey olabilme potansiyeline sahiptir. Çocuk, kendini keşfetme seyahatine çıkarak dünyayı, toplumu ve kendini anladığında bütünsel bir bakışa sahip olacaktır. Çocuklar için ideoloji aktiflikleri, bu seyahat için bir başlangıç olabilir. Çocuklar etraflarında bulunan her şeyle etkileşim halindedir. Etkileşim, çocukların meraka ait istikametlerini artırır. Bu, soru sorma ve düşünme konusunda kıymetlidir. Çocuklar için ideoloji eğitim modeli, öğrenmeyi etkin hale getirerek çocukların aktif olduğu bir ortam oluşturur. Bu ortam ise çocukların kendilerini Anlatım edebilmeleri ve hünerlerini geliştirmelerine İmkan tanır. Çocukların doğal eğilimlerinde soru sorma ve düşünmede etkin rol alma durumu zati vardır. Çocuklar için ideoloji, çocukların bu doğal eğilimlerini benimseyerek onların felsefi sorular üzerinde düşünmesine Yardımcı olur. Çocukların kendilerini geliştirebilmesi ve keşfedebilmesi için doğal eğilim dikkate alınmalı, kendi potansiyellerinin farkında olmaları sağlanmalıdır.

Ortaya çıkışı

Çocuklar için ideoloji, yeni bir eğitim anlayışının köklerini bünyesinde barındıran bir eğitim modelidir. Bu alandaki birinci çalışmalar, Matthew Lipman tarafından Montclair State Üniversitesi’nde yapılmıştır. Çalışmaların akabinde bu alana ait araştırmaların sürdürüleceği bir enstitü kurulmuştur. Çocukların okullarda aldıkları eğitim kıymetlidir. Lipman, çocuklarda bir kavrama ait mantıksal, eleştirel bakışın Noksan olduğunu düşünür. Okullarda benimsenen öğretici ve yönergeler veren bir eğitim anlayışıyla bu istikametin tamamlanması zordur. Çocukların akıl yürütme eğilimlerinin gelişmesi ve etkin iştirakin artmasıyla bu durum değiştirilebilir. Lipman’a nazaran bu, felsefi düşünmenin sağlandığı “çocuklar için felsefe” oturumlarıyla mümkündür. Felsefi düşünme, hepimizin bildiği üzere filozofların sahip olduğu bir düşünme biçimidir. Çocukların bu cinsten bir düşünme tarafına sahip olması kıymetlidir. Alanda birçok farklı metot geliştirilmiştir. Sistemlerde ortak olan; çocukların düşünmesi, kendi fikirlerini Anlatım etmesi ve sorular sormasıdır. Lipman, çocukların Okul hayatına başlamadan Evvel meraklı, canlı, yaratıcı ve ilgili olduğunu söyler. Okula gitme sürecinde ise bu özellikler sönümlenir. tahsil süreci içerisinde bu özelliklere ve mantıksal akıl yürütmelere tekrar gereksinim duyulur. Düşünme sürecinin canlı, hareketli ve etkin kalabilmesi için soru sorma en Kıymetli faktördür. Çocuklar; soru sorma, sorgulama ve eleştirel düşünmeye yatkındır. Yapılan araştırmalar, bu çeşitten etkinliklere katılan çocukların kendilerini daha Çok geliştirdiğini gösterir. Çocuklar, kendilerine sorular sorulması ve etkin düşünme aktiflikleri aracılığıyla öğrenmeye İlgi duyarlar. Çocuklar için ideoloji alanı mesuliyet alma, Ira gelişimi, faal irtibat kurma tarafından Olumlu katkılar sağlar.

Uygulama yöntemleri

Çocuklar için ideoloji bağlantı yoluyla sürdürülür. Bu nedenle çocuklar, Faaliyet esnasında düşünme ve sorgulamanın yanı Dizi dilsel marifetlerini de kullanırlar. Uygulama yolları farklılık gösterebilir; lakin Temel amaç, aktifliğe katılanların muhakkak kavramlar hakkında düşünmelerini sağlamaktır. Felsefece düşünme Lipman’a nazaran eleştirel, yaratıcı, ihtimamlı ve Amel birlikçi düşünme faktörlerini içerir. Bu faktörler, çocukların Celse esnasında Fazla taraflı ve farklı düşünmesine İmkan tanır. Bir kolaylaştırıcı tarafından başlatılan aktiflik, bir uyaranla (hikâye, fotoğraf, şiir vb.) başlar ve Celse öncesinde belirlenmiş olan sorular sorulur. Bu sorular üzerinde tartışılır. Tartışmayı derinleştiren, genişleten alıştırmalar ve sorularla oturuma devam edilir. Oturumda makul bir kavram üzerine felsefi düşünme gerçekleşir. Çocuklar konuşmaya, soru sormaya ve sorulara kendi yanıtlarını vermeye teşvik edilir. Düşünme süreci, çocukların kendi kendine ve toplulukla düşünmesine İmkan sağlar. Bu, faal düşünmenin imkanlarını belirleyen bir faktördür. Düşünme oturumları farklı ıslak kümelerine uygulanabilir. Faaliyet öncesinde belirlenen kavram ve sorular, ıslak kümelerinin özelliklerine nazaran hazırlanır. Oturuma katılan bir Sınıf olabilir. Celse esnasında sınıf, bir araştırma topluluğuna dönüşür. Kavramlar ve sorular ile ilgili düşünme süreci Celse boyunca sürdürülür. Çocuklar kavramı farklı istikametlerden düşünürken kolaylaştırıcı, felsefi düşünmeyi sürdürme konusunda faal bir rol alır; çocukları destekleyerek oturumu canlı tutmaya çalışır. Soru sormanın ve öğrencilerin iştirakini sağlamanın yanı Dizi felsefi düşünmenin sürekliliğini de sağlamak durumundadır. Bu oturumlar; çocukların dilsel, toplumsal ve ferdî hünerlerinin gelişmesine katkı sağlar. Celse esnasında mantığın kullanılması kaçınılmazdır. Bu durum, çocukların çözümleme yaparken eleştirel ve Fazla taraflı düşünmesini geliştirir. Uygulamalarda çocukların oturumlara katıldıkça öğrenmede başarılı, özgüvenli, yaratıcı, etkin, Atak ve hassas bireyler olduğu gözlemlenir. İş birlikçi, ihtimamlı düşünmenin geliştiği; öğrenme konusunda motivasyonun arttığı görülür. Çocuklar için ideoloji eğitimi Meydan çocukların kişilik algısı ve kişiliklerinin geliştiği, düşünme biçimlerinin değiştiği, mantıksal çıkarımlar yapabildikleri izlenir. Okula olan ilgiyi, öğrenmeye olan merakı artıran çocuklar için ideoloji eğitim modelinin okullarda ve eğitim sisteminin içerisinde yer alması kıymetlidir. Uygulamaların çocuklardaki Olumlu tesiri memleketler arası seviyede yapılan araştırmalarda saptanmıştır. Çocuklar için ideolojinin Temel eğitim sistemi içinde yer alması sayesinde geleceğe hazırlanan çocukların hassaslığı ve özgüveni artacak, farklı nazar açılarına ulaşacak, toplumsal istikametleri gelişecektir. Tahlil etme ve neden-sonuç alakası kurma tarafından de gelişen çocuklar, kendilerini inşa etme imkanına sahip olacaklardır. Bu da Amel birliğine yatkın, sorgulayan, araştıran, üreten bireylerden oluşan bir toplumun inşa edilmesini sağlayacaktır. Platon ve Aristoteles’e nazaran çocukların İlgi ve marifetleri çarçabuk şekillenebilir. Bu nedenle çocuğun etrafı, aldığı eğitim bütünüyle değerlidir. Çocuk, kendini keşfetme seyahatine çıkarak dünyayı, toplumu ve kendini anladığında bütünsel bir bakışa sahip olacaktır. O bakış, dünyanın daha yaşanır olmasını sağlayacaktır. Çocuklar için ideoloji aktiflikleri, bu seyahat için bir başlangıç olabilir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir